เพื่อสังคม CSR

เติมรอยยิ้มให้เพื่อนๆ ที่เข้าเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดสามารถสมัครเข้ารับสิทธิพิเศษ ฟรี!

  1. เป็นโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งระยะสุดท้าย โรค์เอดส์ โดยมีผลการแพทย์ยืนยัน

  2. เป็นผู้กำพร้าบิดา หรือมารดา โดยผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันที่สมัคร

  3. บิดา และมารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้โดยมีสาเหตุที่แน่ชัด โดยผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันที่สมัคร

  4. ที่พักอาศัยที่ผู้ปกครองเป็นเจ้าของเกิดอัคคีภัย เสียหายทั้งหลัง

  5. เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถตามกฎหมาย และไม่มีผู้อุปการะ ผู้ปกครอง หรือเป็นผู้อุปการะ ผู้ปกครองของบุคคลดังกล่าวเป็นกิจวัตร

  6. ผู้พิการเสียแขน หรือขา โดยขาดผู้อุปการะ ผู้ดูแล

  7. ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

*เป็นไปตามตามเงื่อนไขและการพิจารณาโดยดุลยพินิจ

ผู้ที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับสิทธิพิเศษดังนี้

  1. รองเท้าปราบขยะ ฟรี 1 คู่

  2. สิทธิพิเศษสามารถขายวัสดุรีไซเคิลให้กับแฟรนไชส์ปราบขยะทุกสาขา ทั่วประเทศในราคาที่สูงกว่า

  3. สมัครแฟรนไชส์ปราบขยะได้ในราคาพิเศษ!!