ผลิตถุงพลาสติกคุณภาพ

ถุงเหนียวพิเศษ ไร้กลิ่น ถุงดำ ถุงหูหิ้ว ถุงสี HDPE LDPE LLPE

แฟรนไชส์ ปราบขยะ

หลักสูตร

สินค้ารีไซเคิล

วัตถุดิบรีไซเคิล เพื่องานอุตสาหกรรมคุณภาพ

บริการจัดเก็บขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐและเอกชน

บริการจัดเก็บขยะให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาครัฐและเอกชน

ปุ๋ยอินทรีย์ ตราหนุมาน

เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริม

รถบริการสาธารณะ

พัฒนารถบรรทุกคุณภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ข้อมูลบริษัท

ขยะเป็นโอกาสของประชาชน โดยประชาชน เพื่อประชาชน

คิดตาม “พี่โหมว”

สมัครอบรมแฟรนไชส์

สมัครแฟรนไชส์

เติมรอยยิ้มให้เพื่อน