รถบริการสาธารณะ

จากจุดเริ่มต้นในธุรกิจรีไซเคิล เราจึงเล็งเห็นความสำคัญในการ
พัฒนารถบรรทุกคุณภาพ ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ในหลากหลายด้าน เช่น รถดับเพลิง รถบรรทุก รถบรรทุกขยะ
ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ทนทาน และ ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างสรรค์เพื่อการก้าวที่ไกลกว่า ีความทนทาน เป็นรถบรรทุกที่ไว้วางใจได้ ทนทาน และง่ายต่อการรักษาและการประหยัด
น้ำมันที่โดดเด่นและจะเป็นทางออกที่สมบูรณ์แบบด้วยบริการชั้นแรกและชิ้นส่วนของแท้คุณสามารถเชื่อถือได้ และเป็นการให้บริการ
หลังการขายที่ครบวงจรด้วยมาตรฐานระดับโลก และชิ้นส่วนอะไหล่แท้คุณสามารถไว้วางใจได้