รถบรรทุก

รถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์

ขนาดความจุ 12,000 ลิตร

เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำ แบบอเนกประสงค์ ชนิด 10 ล้อ แบบ 2 เพลา ตอนหน้า เป็นหัวเก๋ง ชนิดหน้าสั้น มีประตูเปิด-ปิด 2 บาน ล็อคได้ทั้งสองข้าง สามารถนั่งปฏิบัติงานได้ไม่น้อยกว่า 3 ที่นั่ง รวมทั้งพนักงานขับรถ มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานครบชุด ตอนหลัง เป็นถังบรรจุน้ำ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร มีน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม ระบบเครื่องยนต์ - เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ - มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า - มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 7,500 ซีซี - ระบบขับเคลื่อน มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ - ระบบครัชท์ แบบแห้งแผ่นเดียว - ระบบบังคับเลี้ยว พวงมาลัยขวาแบบลูกปืนหมุนวนรอบตัว พร้อมระบบไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง - ระบบเบรค ใช้ระบบไฮดรอลิคพร้อมหม้อลมช่วย และมีเบรกมือครบชุด - ระบบไฟ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต - เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยจากสารมลพิษ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เลขที่ มอก.2315-2551 (ยูโร 3)