สินค้ารีไซเคิล/แปรรูป

เม็ดพลาสติก

Plastic Resin

พลาสติกแปรรูป Preforms

Preforms Flakes

โลหะ

Non-ferrous Metal

- Alumininm - Stainless - Copper - Others

พลาสติกแปรรูป PET Sheet

PET Sheet Flakes

พลาสติกอัดก้อน

- สายรัด PP - สายรัด PET - ขวดพลาสติกสี ต่างๆ