รถบรรทุกขยะ

แบบอัดท้าย COMPACT GARBAGE TRUCK

ขนาดความจุ 10 ลบ.เมตร เครื่องยนต์ (HP) 200

รายละเอียด เป็นรถยนต์บรรทุกขยะที่ติดตั้งชุดอัดขยะไว้ด้านท้ายชุดตู้เก็บขยะ เพื่อให้จัดเก็บได้ปริมาณขยะที่มากกว่ารถเก็บขยะทั่วไป จุดเด่นของตัวรถอยู่ที่การอัดขยะ กระบอกไฮดรอลิคของชุดอัดขยะ ซึ่งเราใช้กระบอกไฮดรอลิกที่มีคุณภาพสูงได้รับรองมาตราฐานอุตสาหกรรม ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและทนทาน

แบบอัดท้าย ระบบCNG

ขนาดความจุ 14 ลบ.เมตร

รายละเอียด เป็นรถยนต์บรรทุกขยะที่ติดตั้งชุดอัดขยะไว้ด้านท้ายชุดตู้เก็บขยะ เพื่อให้จัดเก็บได้ปริมาณขยะที่มากกว่ารถเก็บขยะทั่วไป จุดเด่นของตัวรถเป็นระบบCNG และกระบอกไฮดรอลิคของชุดอัดขยะ ซึ่งเราใช้กระบอกไฮดรอลิกที่มีคุณภาพสูงได้รับรองมาตราฐานอุตสาหกรรม ใช้งานได้อย่างปลอดภัยและทนทาน