บริการ

บริการจัดเก็บและกำจัดขยะ อย่างถูกต้องตามกฏหมาย ตามมาตราฐาน ISO 14001:2004 ,ISO 9001:2008

จัดเก็บขยะมูลฝอย และรีไซเคิลขยะอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

- จัดเก็บขยะชุมชน - จัดเก็บขยะกากโรงงานอุตสาหกรรม - จัดเก็บขยะในองค์กร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร, โรงเรียน

บริการขนย้ายกองขยะมูลฝอย

รับซื้อวัสดุเหลือใช้/ขยะรีไซเคิลทุกประเภท

ดูแลพื้นที่สีเขียว

- ปรับภูมิทัศน์ตามหลักฮวงจุ้ยมงคล - ดูแลพื้นที่สีเขียวทั่วไป เช่นสนามกอล์ฟ, นิติบุคคลบ้านจัดสรร